top of page

Achtergrond en werkwijze

PRAKTIJK JUJA

Weten wat wél werkt

Het antwoord op de vraag ‘Wat werkt wel?’ is per kind verschillend. Zoeken naar het juiste antwoord is het uitgangspunt bij coaching door Praktijk JuJa. Met liefdevolle aandacht zoek ik naar de manier om van ‘rood’ naar ‘groen’ te gaan, van een negatief gevoel naar een positief gevoel. We stemmen af welke methoden en welke aanpak wel werkt bij jouw kind om gedachten te kunnen benoemen en te werken aan persoonlijke ontwikkeling.

veer 6
veer 4

Persoonlijke ontwikkeling
als schoolvak

Jarenlang heb ik zelf voor de klas gestaan en ik weet hoe belangrijk het is om te leren omgaan met emoties, het ontwikkelen van jezelf, dat zou ieder basisschoolkind moeten meekrijgen. Je krijgt het niet specifiek geleerd in het leven, afhankelijk van waar en met wie je opgroeit, leer je het door vallen en opstaan. Maar naar mijn mening zou het een schoolvak moeten zijn. Mijn opvatting is dat persoonlijke ontwikkeling minstens net zo belangrijk is als cognitieve kennis. Dat betekent overigens niet dat dit ook een verantwoordelijkheid van de leerkracht zou moeten zijn. Juist niet, gezien het lesprogramma en de vele kinderen in de klas. Mét daarbij de gevraagde specifieke maatoplossingen op het gebied van de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is van maatschappelijk belang om dit anders te organiseren, zodat elk schoolgaand kind in zijn of haar kracht komt te staan.

Waarom?

Veel dertigers komen bij een psycholoog, hebben een coach nodig of krijgen een burn-out. Dat kost de zorgverzekeraars, de maatschappij veel geld. We betalen voor medicijnen, ziekteverzuim, herstel. Ik geloof erin dat dit gedeeltelijk voorkomen kan worden door op jonge leeftijd al aandacht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Niet langer schade herstellen, maar preventief investeren in het welzijn van onze kinderen. Ik wil het verschil maken door in ieder geval kleinschalig, in de regio, kindercoaching met aandacht te bieden.

bottom of page