top of page

Aandacht voor gevoel en behoeften

Een kind leert en ontwikkelt zich het beste als het goed in zijn vel zit, maar net als volwassenen kunnen kinderen ook belangrijke (levens)vragen hebben. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over angsten, boosheid, pestgedrag, ruzie, vriendschap of andere thema’s uit het leven. Vaak is het moeilijk voor een kind om aan te geven of onder woorden te brengen wat er aan de hand is of waar ze mee zitten. Óf als een kind zelf geen last van het eigen gedrag ondervindt, maar u als ouder of betrokken leerkracht wel en vindt dat het kind ondersteuning nodig heeft. Het is niet altijd makkelijk voor ouders en leerkrachten om de juiste begeleiding te bieden of misschien heeft u zelf al meerdere dingen geprobeerd om de oplossing te vinden, zonder het gewenste effect.

 

Wat ik doe, is afstemmen op wat een kind nodig heeft. Ik heb aandacht voor de gevoelens van een kind en probeer behoeften te achterhalen. Wat er precies uitkomt? Dat is bij elk kind anders. Ik kan jouw kind helpen!

KINDERCOACHING

Leren omgaan met emoties en situaties, voor álle kinderen van 4 tot en met 14 jaar.

Wat werkt wel?

Tijdens ieder coachgesprek kijken we naar manieren om een probleem op te lossen. We werken met het ‘Werkmodel van de kindercoach’ van Tea Adema. We oefenen met verschillende technieken, methodieken en materialen om te ondervinden wat werkt voor jouw kind.

Tea_Adema_werkwijze_kindercoach_klein.pn

‘Rood’ kun je zien als het licht van een stoplicht en staat voor het probleem, het stilstaan, niet meer verder kunnen als het stoplicht lang op rood staat. De kleur ‘oranje’ staat voor de behoeften van een kind. Daar zoeken we naar hetgeen wat nodig is om het licht weer op groen te krijgen.

 

We kijken naar wat er te leren valt voor jouw kind. We noemen dit ook wel het doel in het groen. Het betekent dat je weer verder kunt.

Werken in een driehoek

Ouders opgelet! Jouw kind wordt niet alleen door mij gecoacht. Als ouder heb je daar een onmisbare rol en zeer belangrijke taak in. Samen vormen wij een ‘driehoek’: kind, ouder en coach.

Door actieve deelname aan het traject herken je situaties steeds beter, leer je je kind handreikingen om zich beter te voelen en je ondersteunt het ontwikkelproces. Voor het welzijn van jouw kind is het dus prettig als je genoeg tijd neemt om bij de sessies aanwezig te zijn.

Bij het eerste contact vertel ik graag wat ik doe en wat ik kan. Ik kom graag bij jullie thuis om het kind in zijn eigen omgeving te coachen. Er kan een reden zijn waarom thuiscoaching niet praktisch is. Dan vinden de sessies op een andere locatie plaats. We vullen dit samen in.

Niet hoogsensitief? 

Is jouw kind niet hoogsensitief, maar voel je je wel aangesproken door mijn manier van werken? Dan is dat natuurlijk ook een goede reden om contact op te nemen. Kindercoaching is er voor álle kinderen!

veer 6
veer 2
Contact
bottom of page