top of page

Privacyverklaring

Over Praktijk JuJa

Praktijk JuJa | Kindercoaching & Ontwikkeling kunt u op de volgende wijze bereiken: www.praktijkjuja.nl
info@praktijkjuja.nl

Telefoonnummer: +31 6 42224465

Benodigde gegevens voor verwerking bij coaching door Praktijk JuJa

Praktijk JuJa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van een dienst en/of omdat u deze gegevens zelf hebt verstrekt. Om op locatie (thuis bij u en uw kind) te kunnen coachen zijn er NAW-gegevens nodig van zowel u als uw kind. Daarbij is het noodzakelijk de leeftijd van uw kind te weten, om het coachtraject goed af te kunnen stemmen.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk JuJa verwerkt:

 

Ouder(s):

 • Voor- en achternaam 

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres 

 

Kind

 • Voor- en achternaam

 • Leeftijd kind

 • School en groep

 • Verslaglegging van de coachgesprekken (wanneer nodig, bijv. voor school) 

Redenen en doelen voor verwerking van persoonsgegevens

Voor de volgende doelen: 

 • De locatie te kunnen bezoeken waar de coaching plaatsvindt (thuis bij het kind)

 • Het afhandelen van uw betaling 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 


De bewaartermijn van persoonsgegevens

Praktijk JuJa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Praktijk JuJa hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Personalia voor facturatie

  • Bewaartermijn 7 jaar in verband met wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden 

Praktijk JuJa deelt uw persoonsgegevens niet met verschillende derden (de school van uw kind, hulpverleningsinstanties) zonder uw toestemming.  

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om uw gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk JuJa en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Praktijk JuJa een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Praktijk JuJa van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkjuja.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Praktijk JuJa u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk JuJa reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Praktijk JuJa wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Beveiliging van persoonsgegevens 

Praktijk JuJa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met Praktijk JuJa via info@praktijkjuja.nl.  
 

bottom of page